Roulettesatsningar

Man kan tro att spela på Roulette enbart handlar om att spela på vilket nummer man tror ska vinna. Och ja, det är förvisso målet med spelet. Men det finns betydligt fler satsningar att spela på än bara enskilda nummer. Vissa är gynnsamma för spelaren att satsa på, andra inte. Varje satsning har olika odds.

Inside Bets och Outside Bets
Man brukar dela in de olika satsningarna i Inside Bets och Outside Bets. Totalt finns det sex stycken Inside Bets och tre stycken Outside Bets som man kan välja bland, så totalt finns det alltså nio stycken satsningar som man kan göra på ett Roulettebord. Självklart kan man också kombinera de olika satsningarna om man skulle vilja det.

Inside Bets
Den vanligaste och enklaste satsningen man kan göra är enkelnummer. Det innebär alltså att man satsar på ett nummer, kanske sitt favoritnummer. Man kan satsa på samtliga nummer på Roulettbordet, alltså även nollan, och om man vinner får man 35 gånger insatsen.

Två nummer är den näst enklaste satsningen. Där satsar man på linjen mellan två stycken nummer på Roulettbordet, antingen lodrätt eller vågrätt, vilket innebär att man exempelvis kan satsa på 2-3 eller 3-6. Vinner något av numren får man 17 gånger insatsen.

Hörn innebär att man placerar sin satsning på skärningspunkten mellan en lodrät och en vågrät linje och därigenom satsar man på totalt fyra nummer. Man får 8 gånger insatsen om man vinner.

Rad innebär att man satsar på en rad bestående av tre nummer. Vinner man får man 11 gånger insatsen. Dubbelrad innebär att insatsen placeras mellan två rader.

Trio innebär att man satsar på en rad med nollan inkluderad, det vill säga att insatsen placeras antingen mellan 0, 1 och 2 eller mellan 0, 2 och 3.

Outside Bets
Man brukar säga att Outside Bets generellt sett har bättre vinstodds. De satsningar man kan göra här är på 1-18, 19-36, rött eller svart, jämnt eller ojämnt nummer, dussin och kolumn.

Dussin innebär att man satsar på totalt 12 nummer. Man satsar antingen på första, andra eller tredje kolumnen, det vill säga antingen siffrorna 1-12, 13-24 eller 25-36. Om man vinner får man två gånger insatsen. Vidare är siffrorna på Roulettbordet också indelade i tre kolumner med 12 nummer vardera. Även här är oddsen två mot ett.